Kärcher Center Gdańsk

Wypożyczalnia

Karcher_new_logo_2016

Wypożyczalnia Kärcher Center Gdańsk

/cms/images/t
W ofercie wypożyczalni znajdują się następujące urządzenia:

 Urządzenie
 Cena za dobę najmu (netto)
 Kaucja
 BR 40/25 C Ep
 
Szorowarka kompaktowa
 120zł


30 %


wartości

nowego urządzenia

 Puzzi 10/1
 Urządzenie ekstrakcyjne
 50zł
 NT 65/2 Tact² Tc
 
Odkurzacz uniwersalny
 40zł / 50zł z ssawką
 HD 6/15 C Plus
 
Urządzenie wysokociśnieniowe
 80zł
 HDS 6/14 C
 
Urządzenie wysokociśnieniowe
 z podgrzewaniem wody
 140zł

Dokumenty wymagane przy wypożyczeniu sprzętu (przynajmniej 2):
■ wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
■ zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
■ decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
■ pełnomocnictwo do podpisania umowy wypożyczenia sprzętu
■ dowód tożsamości osoby upoważnionej do wypożyczenia sprzętu 

Wyciąg z regulaminu wypożyczalni:
■ Opłaty za wypożyczenie sprzętu naliczane są za pełną dobę najmu.
■ Za termin zwrotu uznaje się godzinę zwrotu sprzętu przez najemcę.
■ W przypadku przekroczenia terminu zwrotu pobierana będzie opłata za kolejną dobę.
■ Płatność za wypożyczenie sprzętu uiszcza najemca, na podstawie faktury VAT wystawionej przez wynajmującego w dniu zwrotu sprzętu, gotówką lub kartą.
■ Za utratę sprzętu lub jego części lub jego uszkodzenie wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność w pełnej wysokości ponosi najemca, on także pokrywa wszelkie koszty związane z ich naprawą.
■ Najemca zobowiązany jest zwrócić sprzęt z kompletem dokumentów w stanie, w jakim je wynajmował.